Frontlines Rankings

Data from July 7, 2014 through July 8, 2019.

Rank Name Data Center Server Wins
184751 Mia Allen Chaos Zodiark 1 184752 Rubi Mei Chaos Zodiark 1 184753 Maihime Kosakura Elemental Atomos 1 184754 Nico Vie Elemental Carbuncle 1 184755 Ryune Toronpo Elemental Typhon 1 184756 White Hoppy Elemental Typhon 1 184757 At'shi Sosuma Aether Cactuar 1 184758 L'khai Misra Aether Faerie 1 184759 Tails Pride Aether Gilgamesh 1 184760 Raltzo Maltzo Aether Mateus 1 184761 Homunculus Lust Primal Behemoth 1 184762 Stormfur Greymane Primal Leviathan 1 184763 Felicia Hardey Chaos Lich 1 184764 Miki Maine Chaos Lich 1 184765 Melanie Shadowhunter Chaos Phoenix 1 184766 Izanami Setsura Chaos Zodiark 1 184767 Nibir Tempest Chaos Zodiark 1 184768 Southern Trendkill Chaos Zodiark 1 184769 Yumiko Sensei Chaos Zodiark 1 184770 Zero Frost Chaos Zodiark 1 184771 Infinity Pannacotta Elemental Unicorn 1 184772 Louna Dudoit Elemental Unicorn 1 184773 Ribram Ringford Gaia Ultima 1 184774 Minwu Melonaire Mana Pandaemonium 1 184775 K'aity Mitsu Aether Cactuar 1 184776 Nales Yuko Aether Cactuar 1 184777 Reulan Malthiak Aether Gilgamesh 1 184778 Trezzahn Mahn Aether Goblin 1 184779 Vi V' Primal Diabolos 1 184780 Minto Mew Primal Excalibur 1 184781 Aranea Highwind' Primal Exodus 1 184782 Kanti Haruhara Primal Exodus 1 184783 Astral Willow Primal Famfrit 1 184784 Little Bell Primal Leviathan 1 184785 Kurony Rei Chaos Lich 1 184786 Lovemy Wifey Chaos Odin 1 184787 Reigenchaos Phiroth Chaos Odin 1 184788 M'heg Mocha Elemental Carbuncle 1 184789 Fee Niedlich Gaia Durandal 1 184790 Valentin Serpico Gaia Durandal 1 184791 Lionello Corsi Gaia Ifrit 1 184792 Surfinia Twilight Gaia Ultima 1 184793 Zye Wolf Aether Cactuar 1 184794 Kiba Kanbaru Aether Coeurl 1 184795 Kivio Roumen Aether Jenova 1 184796 Kahtra Katriana Primal Diabolos 1 184797 Ally Holt Primal Exodus 1 184798 Cyrus Eon Primal Exodus 1 184799 Elf Fee Primal Leviathan 1 184800 Sen Aurion Primal Leviathan 1