Standings

Kawaii Nekochan

Date Daily Rank Rating Change Roster
06/16/2019 11 2333 --
 • Gaiano Waffle
 • Mimo Waffle
 • Chloris Lilas
 • Momole Mole
 • Pure Snow
 • Scuba Boat
06/15/2019 10 2333 --
 • Gaiano Waffle
 • Mimo Waffle
 • Chloris Lilas
 • Momole Mole
 • Pure Snow
 • Scuba Boat
06/14/2019 9 2333 +61
 • Gaiano Waffle
 • Mimo Waffle
 • Chloris Lilas
 • Momole Mole
 • Pure Snow
 • Scuba Boat
06/13/2019 9 2272 --
 • Gaiano Waffle
 • Mimo Waffle
 • Chloris Lilas
 • Momole Mole
 • Pure Snow
 • Scuba Boat
06/12/2019 8 2272 --
 • Gaiano Waffle
 • Mimo Waffle
 • Chloris Lilas
 • Momole Mole
 • Pure Snow
 • Scuba Boat
06/11/2019 7 2272 --
 • Gaiano Waffle
 • Mimo Waffle
 • Chloris Lilas
 • Momole Mole
 • Pure Snow
 • Scuba Boat
06/10/2019 6 2272 +397
 • Gaiano Waffle
 • Mimo Waffle
 • Chloris Lilas
 • Momole Mole
 • Pure Snow
 • Scuba Boat
06/09/2019 25 1875 --
 • Gaiano Waffle
 • Mimo Waffle
 • Chloris Lilas
 • Momole Mole
 • Pure Snow
 • Scuba Boat
06/08/2019 23 1875 --
 • Gaiano Waffle
 • Mimo Waffle
 • Chloris Lilas
 • Momole Mole
 • Pure Snow
 • Scuba Boat
06/07/2019 22 1875 +81
 • Gaiano Waffle
 • Mimo Waffle
 • Chloris Lilas
 • Momole Mole
 • Pure Snow
 • Scuba Boat
06/06/2019 23 1794 +157
 • Gaiano Waffle
 • Mimo Waffle
 • Chloris Lilas
 • Momole Mole
 • Pure Snow
 • Scuba Boat
06/05/2019 27 1637 +216
 • Gaiano Waffle
 • Mimo Waffle
 • Chloris Lilas
 • Momole Mole
 • Pure Snow
 • Scuba Boat
06/04/2019 41 1421 +386
 • Gaiano Waffle
 • Mimo Waffle
 • Chloris Lilas
 • Momole Mole
 • Pure Snow
 • Scuba Boat